राज्यसभा सचिवालयात विवीध ११५ पदांची भरती [शेवटचा दिनांक :१८ ऑगस्ट २०१७]

10:24
एकूण पदे   : ११५ वयोमर्यादेतील सूट  : SC / ST ५ वर्षे, OBC ३ वर्षे परीक्षा शुल्क   :  ₹३०० परीक्षा शुल्कात सूट  :  SC / ST, महिला, अपंग...Read More

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान (NIELIT) संस्थेमध्ये विवीध ३४० पदांची भरती [शेवटचा दिनांक :२८ ऑगस्ट २०१७]

10:11
एकूण पदे   :३४० वयोमर्यादा  :३० वर्षे वयोमर्यादेतील सूट  : SC / ST ५ वर्षे, OBC ३ वर्षे परीक्षा शुल्क   :  ₹८०० परीक्षा शुल्कात सूट  : ...Read More

विविध बँकांमध्ये IBPS तर्फे विवीध १५३३७ पदांची भरती [शेवटचा दिनांक :१४ ऑगस्ट २०१७]

11:53
एकूण पदे   :१५३३७ वयोमर्यादेतील सूट  : SC / ST ५ वर्षे, OBC ३ वर्षे परीक्षा शुल्क   :  ₹६०० परीक्षा शुल्कात सूट  :  SC / ST, अपंग  ₹१००...Read More

पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये विवीध ३७ पदांची भरती [शेवटचा दिनांक :९ ऑगस्ट २०१७]

11:38
एकूण पदे   :३७ वयोमर्यादा  : २७ वर्षे वयोमर्यादेतील सूट  : SC / ST ५ वर्षे, OBC ३ वर्षे परीक्षा शुल्क   :  ₹५०० परीक्षा शुल्कात सूट  : ...Read More

स्टाफ सलेक्शन कमीशन (SSC) तर्फे भारतीय हवामानशास्त्र विभागात 'वैज्ञानिक सहाय्यका'च्या ११०२ पदांची भरती [शेवटचा दिनांक :४ ऑगस्ट २०१७]

10:12
पदाचे नाव   :वैज्ञानिक सहाय्यक एकूण पदे   : ११०२ किमान शैक्षणिक पात्रता   :  Bachelor’s Degree in Science (with Physics as one of the su...Read More

महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळात १६ व्यवस्थापक पदांची भरती [शेवटचा दिनांक :०२ ऑगस्ट २०१७]

10:01
पदाचे नाव   :व्यवस्थापक एकूण पदे   : १६ किमान शैक्षणिक पात्रता   :  B.E. (Civil) (स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी) ३ वर्षे अनुभव वयोमर्यादा...Read More

पुणे महापालिकेत कंत्राटी तत्वावर १७५ शिक्षकांच्या पदांची भरती [शेवटचा दिनांक :२६ जुलै २०१७]

09:54
पदाचे नाव   :शिक्षक एकूण पदे   : १७५ किमान शैक्षणिक पात्रता   : D.Ed. (TET) वयोमर्यादा  :३८ वर्षे वयोमर्यादेतील सूट  :मागासवर्गीयांसाठी...Read More
Powered by Blogger.